Imprint Header

PRIVACYVERKLARING

Exploitant van de GoEuro-websites en de -apps voor mobiele apparaten alsmede verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming is GoEuro Corp. („wij“), ingeschreven in het handelsregister van Delaware, VS, onder nr. 4973690. GoEuro Corp. heeft zijn operationele hoofdkantoor in Berlijn.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom vindt u hieronder de regels die wij aanhouden ter bescherming van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers. Door gebruik te maken van onze website en/of ons aanbod, gaat u akkoord met deze bepalingen.

I. Welke gegevens worden verzameld en waarom?
1. Automatisch verzamelde gegevens

Bij het gebruik van internet verzamelen we regelmatig de door uw browser aan onze aanbiedingssites verzonden gegevens, bijv. uw internetprovider, uw IP-adres, de URL's van de websites waar vandaan u op onze website bent gekomen, de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, het toegangsapparaat waarmee gebruik van de diensten wordt gemaakt, datum en tijd van de toegang, de opgeroepen sites van onze website en de tijd die u op onze website doorbrengt. IP-adressen kunnen als persoonlijke gegevens worden aangemerkt; deze worden door ons echter niet gebruikt om de gebruiker te identificeren. Indien u voor het gebruik van ons aanbod een mobiel apparaat gebruikt, kunnen wij bovendien gegevens verzamelen die uw mobiele eindapparaat en uw verblijfsplaats identificeren.

We gebruiken deze informatie om:

 • de websites en het aanbod voortdurend technisch te verbeteren en nog meer aan de wensen van onze gebruikers aan te passen;
 • fouten, storingen en mogelijk misbruik te herkennen, te stoppen en te voorkomen;
 • geaggregeerde statistieken te verzamelen via toegangskanalen, het gebruik van de websites en de overgang naar websites van onze partners.
2. Door u meegedeelde gegevens

We verzamelen en gebruiken ook informatie die u ons over uzelf of over uw reisplanning ter beschikking hebt gesteld.

Wanneer u op onze website een boeking doet, worden door ons persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en informatie over betaalwijze of creditcard, reisvoorkeuren en eventuele bonus- of kortingskaart (bijv. frequentflyer- of Air Miles-programma en klantenkaart bij een spoorwegmaatschappij) gevraagd. Indien u zich bovendien bij ons als gebruiker registreert, worden deze gegevens door ons voor uw volgende boekingen opgeslagen.

We gebruiken deze informatie om:

 • w boeking uit te voeren en uw ticket of reservering te personaliseren;
 • u als gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen en u bijvoorbeeld tijd bij het opnieuw invoeren van uw gegevens te besparen;
 • onze website en ons aanbod op u persoonlijk aan te passen, om eventuele reclame en aanbiedingen te doen die interessant voor u kunnen zijn (of geen reclame weer te geven die vermoedelijk niet interessant voor u is);
 • contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u de reisdocumenten toe te zenden, of om u op vernieuwingen of speciale aanbiedingen op onze website te attenderen, bijvoorbeeld door toezending van een nieuwsbrief (zie hieronder).

De betaalgegevens die we bij een rechtstreekse reservering op onze aanbiedingssites hebben verzameld (creditcardinformatie) worden voor het verwerken van de boeking via een betalingsaanbieder aan de betreffende creditcardmaatschappij doorgegeven.

Als garantie dat de creditcard alleen door de wettige eigenaar wordt gebruikt en er geen sprake is van creditcardfraude, wordt de creditcardinformatie samen met andere persoonsgegevens ter verificatie aan een of meer externe dienstverleners voor betalingsveiligheid doorgezonden. Deze transfer en de verwerking van de gegevens vindt plaats onder strikte inachtneming van de EU-regels inzake gegevensbescherming en op basis van overeenkomstige EU-modelcontractbepalingen.

De verwerking van uw creditcardgegevens vindt plaats via gevestigde en zeer betrouwbare betalingsdienstaanbieders, die voor de transmissie het beveiligingsprotocol Secure Socket Layer (SSL) gebruiken. Uw creditcardgegevens worden bovendien gecodeerd naar de betalingsdienstaanbieder gestuurd. Ook mededelingen over de betalingsafhandeling worden uitsluitend gecodeerd verzonden. Uw creditcardgegevens worden opgeslagen in computers van deze dienstverleners, die altijd volgens de nieuwste technologie zijn beveiligd. Bovendien worden uw creditcardgegevens aan ons niet bekendgemaakt.

Door uw gegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens ook samen met de automatisch verzamelde gegevens (zie hierboven onder 1) verwerken, opslaan en aan onze hier beschreven partnerondernemingen doorgeven.

3. Gebruik van cookies s

Zoals vrijwel alle dienstverleners gebruiken we cookies als u onze website bezoekt of van ons aanbod gebruik maakt. Het gaat daarbij om kleine tekstbestanden (tracking tools), die door uw browser op uw computer of mobiel eindapparaat worden geplaatst en die toewijzing van de gegevens en herkenning van de gebruikte computer alsmede van verschillende websites het verzamelen van gebruiks- en demografische gegevens over u mogelijk maken.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen, bijvoorbeeld door een add-on voor uw browser te installeren, die toekomstige gegevensverzameling voorkomt. Het is echter mogelijk dat dan bepaalde onderdelen van de website of aanbiedingen niet goed functioneren (zoals bijvoorbeeld de instelling van uw profiel of het opslaan van de door u geprefereerde vervoersmiddelen).

Het gebruik van cookies maakt het ons mogelijk, informatie over gebruikers te verzamelen om voor hen het gebruik van de website eenvoudiger en gemakkelijker te maken of bepaalde aanbiedingen te doen.

We gebruiken cookies voor de volgende doelen:

 • De opslag van uw gebruikersinstellingen zoals taal en munteenheid tijdens het bezoek aan onze website en tussen de verschillende bezoeken door.
 • De opslag van uw inlogstatus als geregistreerd gebruiker (optioneel), zodat u bij latere terugkeer naar dezelfde website niet opnieuw hoeft in te loggen.
 • Voor onze feedback-tool "User Voice", waar u commentaren en suggesties over GoEuro kunt achterlaten.
 • De technische toewijzing van uw bezoek aan bepaalde servers, om een veilige overgang tussen de verschillende sites en zoekopdrachten te waarborgen.
 • Het toezicht op de prestaties van onze systemen (geen analyse t.a.v. de gebruikers).
 • Voor de webanalyse met Google Analytics en gelijksoortige webanalysediensten (zie hoofdstuk V), alsmede de samenstelling van gebruiksstatistieken (geen analyse t.a.v. de gebruikers).
 • Voor de zogeheten retargeting, d.w.z. de latere plaatsing van advertenties die passen bij uw zoekopdrachten op GoEuro, buiten onze websites en mobiele apps (zie ook hoofstuk II, 2c). Om meer informatie te verkrijgen over deze wijze van gerichte reclame en uw mogelijkheden om deze te weigeren, kunt u deze website bezoeken: Youronlinechoices

Wanneer u door een klik op onze website op de website van een andere aanbieder terechtkomt (bijv. om bij een reisorganisator een reis te boeken of een kaartje te kopen), is het mogelijk dat deze andere website ook cookies op uw computer plaatst. Wij hebben geen controle over deze cookies en de daarbij verzamelde gegevens en kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

II. Hoe gebruiken we de gegevens en met wie delen we deze?
1. Anonieme gegevens
We gebruiken automatisch verzamelde gegevens, die niet persoonsgebonden zijn, om statistische analyses of marktonderzoek te doen, of deze gegevens eventueel aan partners, adverteerders of andere derden door te geven.

2. Persoonsgebonden informatie
We treffen de noodzakelijke maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Met onze partners en dienstverleners, die hun gegevens volgens de voorschriften van ons krijgen, hebben we contractuele afspraken op basis van de EU-modelcontractbepalingen gemaakt om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Overige bijzonderheden:

a) Opnemen contact/nieuwsbrief
We gebruiken uw persoonsgegevens, met name uw e-mailadres, om contact met u op te nemen, uw reisdocumenten of de nieuwsbrief aan u te versturen en u over vernieuwingen van onze website of bijvoorbeeld over een wijziging van de gebruiksvoorschriften in te lichten. U kunt zonder problemen en zonder kosten uitschrijven van onze nieuwsbrief via de daarvoor opgenomen link.

b) Doorgeven aan partnerbedrijven
Wanneer u een boeking op onze website maakt, wordt een deel van de persoonsgegevens aan de betreffende reisorganisator (bijv. luchtvaartmaatschappij, spoorweg- of busonderneming, autoverhuurbedrijf) doorgegeven om uw ticket indien nodig te personaliseren. Deze externe aanbieders zullen uw persoonlijke gegevens dan in overeenstemming met hun eigen privacyvoorschriften gebruiken.

Indien u een vervoersverbinding rechtstreeks op onze website boekt, wordt deze boeking afgehandeld door GoEuro Travel GmbH of door GoEuro Voyages SAS. GoEuro Voyages SAS en GoEuro Travel GmbH zijn met GoEuro Corp. ‚verbonden ondernemingen‘. De voor de boeking benodigde persoonsgegevens worden aan deze bedrijven voor zover nodig en op basis van een overeenkomst over de gegevensverwerking bij opdrachten doorgegeven. Daarbij blijven de bestaande privacyvoorschriften van toepassing.

De bij de boeking verstrekte creditcardgegevens worden ter controle op juistheid en voor de afhandeling van de betaling naar externe betalingsdienstaanbieders doorgezonden, die volgens Europese normen voor gegevensbeveiliging en gegevensbescherming werken en aan de hoogste veiligheidseisen voldoen.

Daarnaast wordt de basisinformatie van uw aanvraag (bijv. plaats van bestemming en reisdata) aan de in het zoekscherm weergegeven accommodatiebemiddelaars (bijv. Booking.com of Airbnb) doorgegeven – echter alleen wanneer bij de zoekopdracht een vinkje voor de betreffende dienstverlener is geplaatst. Vervolgens zal de dienstverlener u in een nieuw venster of tab vrijblijvende aanbiedingen doen die passen bij uw zoekopdracht. Door ons worden daarbij geen persoonsgegevens (behalve het IP-adres) doorgezonden.

c) Gebruik van retargeting tags
Onze website maakt gebruik van zogenaamde "retargeting tags" voor het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties. Als retargeting tag wordt een JavaScript-element aangeduid, dat in de broncode van de website wordt geplaatst. Bezoekt een gebruiker de pagina van een website die een retargeting tag bevat, dan plaatst een aanbieder van onlinereclame (bijv. Google) een cookie op de computer van deze gebruiker en zet dit op de overeenkomstige remarketinglijst. Deze cookie is bedoeld om later retargetingcampagnes ("advertenties op basis van interesses") op andere websites te plaatsen. Externe aanbieders, met inbegrip van Google, gebruiken deze cookies voor het plaatsen van advertenties op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. Er worden daarbij behalve IP-adressen geen persoonsgegevens opgeslagen. Gebruikers van deze website kunnen het gebruik van cookies door Google blokkeren, door de "Uw Google advertenties beheren"-pagina (http://www.google.com/ads/preferences/) op te roepen. Gebruikers kunnen ook het gebruik van cookies door externe aanbieders blokkeren door bijvoorbeeld de blokkeringssite "Network Advertising Initiative" te bezoeken en daar de betreffende instellingen aan te passen (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

d) Doorzending op verzoek van bevoegde instanties
We kunnen persoonlijke gegevens verstrekken, wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of door bevoegde wetshandhavers en andere autoriteiten daartoe worden verplicht. Het doorgeven van persoonsgegevens (met name van naam, e-mailadres of adres) aan overheidsinstanties of bevoegde derden, zoals politie of houders van intellectuele eigendomsrechten, bijv. in verband met strafrechtelijke vervolging of veiligheid, vindt plaats op verzoek van de bevoegde instanties, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn.

We kunnen uw gegevens eveneens doorgeven, indien bekendmaking van de informatie noodzakelijk is om direct fysiek letsel of financiële schade te voorkomen of om een vermoedelijk onrechtmatige daad te melden, te onthullen of te voorkomen, of om onze rechten en eisen te handhaven.

III. Gegevensbeveiliging

We stellen alles in het werk om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang van derden, abusievelijke doorzending en/of abusievelijke verwijdering. We maken daarvoor gebruik van diverse technische maatregelen zoals codering, firewall en/of beveiligingsprotocol Secure Socket Layer (SSL).

IV. Websites van derden

In het kader van ons aanbod bieden we links en verwijzingen naar andere websites aan en maken we bij aanvraag het mogelijk voor u deze te bezoeken. Enkele van deze websites kunnen zelfs van naam of logo van GoEuro zijn voorzien. We attenderen u erop dat we geen invloed hebben op het verzamelen en gebruiken van gegevens op deze websites en dat we daarvoor geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Informeert u zich over de privacyregels van die websites voordat u deze gebruikt en/of er gegevens invult.

V. Google Analytics

We maken op onze website gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van Google Inc., of van vergelijkbare webanalysediensten. Google maakt gebruik van cookies, die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik, inclusief het huidige, maar grotendeels verkorte IP-adres van de gebruiker, wordt aan een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren, en om reports en analyses over de activiteiten van de gebruiker van ons aanbod samen te stellen. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden zenden, indien dat wettelijk is voorgeschreven, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

U kunt het gebruik van deze cookies voorkomen door de cookie-instellingen van uw browser zodanig te wijzigen. We wijzen u er echter bij voorbaat op, dat in dat geval misschien niet alle functies van ons aanbod volledig te gebruiken zijn. Tegen het verzamelen en het gebruik van uw IP-adres door Google Analytics kunt u te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u op de Google opt-outpagina (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Hier kunt u een opt-out add-on voor uw browser downloaden om gegevensverzameling door Google Analytics te voorkomen.

VI. Sociale plugins (met name Facebook)

Op onze aanbiedingssites integreren we applicaties van andere dienstverleners, die aan de gebruikers extra diensten en functionaliteiten aanbieden waarover wij zelf niet beschikken en die verbinding met andere websites mogelijk maken, met name de zogenaamde sociale plugins "Vind ik leuk" en "Delen" van Facebook ("plugin") of vergelijkbare plugins van vergelijkbare aanbieders. Deze plugins zijn te herkennen aan het logo van de betreffende dienstverlener. Wanneer uit ons aanbod een pagina met een dergelijke plugin wordt opgevraagd, bouwt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de betreffende dienstverlener op. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende dienstverlener rechtstreeks aan de browser doorgezonden. Via de plugin kunnen gegevens over het betreffende gebruik van onze website door de dienstverlener worden verzameld en verwerkt, en met name worden opgeslagen.

GoEuro zelf verzendt geen persoonsgegevens aan deze dienstverleners en heeft er ook geen invloed op, in welke omvang gegevens via de plugin worden verzameld. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens zijn uitsluitend de privacyregels van de betreffende aanbieder van toepassing. Met name met betrekking tot Facebook wijzen we op het volgende: indien u als gebruiker ook (ingelogd) lid van Facebook bent, kan Facebook uw bezoek aan GoEuro en uw interactie met de Facebook-plugins aan uw Facebook-account toewijzen en in geval van de "Vind ik leuk"- of "Delen"-plugin daar zichtbaar maken, doordat de betreffende informatie door de browser direct aan Facebook wordt gezonden en daar wordt opgeslagen.

Ook is het zo, dat gebruikers van Facebook zich bij ons via de geïntegreerde applicatie "Facebook Connect" kunnen aanmelden. Deze alternatieve aanmelding maakt het mogelijk om bepaalde (bij Facebook gedeponeerde) persoonsgegevens aan ons te laten toezenden. Facebook stelt u tijdens het aanmeldingsproces op de hoogte van de gegevens die moeten worden verzonden ("Facebook-gegevens"), waarvoor u uitdrukkelijk toestemming geeft of deze kunt weigeren. Zonder toestemming worden geen persoonsgegevens van Facebook aan ons doorgezonden. We gebruiken de Facebook-gegevens alleen voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden. Bovendien gebruiken we ze alleen in anonieme vorm voor het maken van statistieken en analyses ter verbetering en verdere ontwikkeling van ons aanbod.

VII. Wijziging en bijwerking van onze Privacyverklaring

GoEuro kan indien nodig deze richtlijnen inzake gegevensbescherming bijwerken en aanpassen. Bij aanzienlijke veranderingen worden onze geregistreerde gebruikers hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Niet-geregistreerde gebruikers worden over dergelijke veranderingen op onze site geïnformeerd. De wijzigingen treden uiterlijk 14 dagen na een dergelijke mededeling in werking. Alleen kleine en onbelangrijke wijzigingen treden onmiddellijk en zonder bericht in werking. Wij adviseren u deze privacyregels met regelmatige tussenpozen te lezen om de hoogte te blijven van actuele bepalingen. Indien u gebruik maakt van het aanbod of de websites nadat we deze privacyregels hebben geactualiseerd, gaat u akkoord met de huidige Privacyverklaring.

VIII. Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevens worden door ons alleen naar derde landen doorgezonden, indien de verzending in principe is toegestaan of bijzondere voorwaarden voor de verzending naar een derde land aanwezig zijn, met name indien de importeur van de gegevens in een derde land garant staat voor een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de maatstaven van de EU-modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers van ordergegevens in derde landen. Basis daarvoor zijn de bepalingen van de Europese regels inzake gegevensbescherming.

IX. Recht van inzage en verwijdering

Als gebruiker hebt u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde het recht, informatie over aard en omvang van de door en over u opgeslagen gegevens te verkrijgen. U kunt daartoe een schriftelijke mededeling zenden met daarin uw verzoek om informatie, onder vermelding van een gebruikersnaam en het op onze website achtergelaten e-mailadres aan de hierna vermelde contactadressen (per post of e-mail).

Indien u uw inschrijving bij GoEuro beëindigt of ons schriftelijk daarom verzoekt, worden de persoonsgegevens, inclusief uw bijdrage en de gebruikersnaam, gewist. Volledige verwijdering van alle bijdragen en gegevens kan na beëindiging van het lidmaatschap tot 7 werkdagen in beslag nemen.

Alleen gegevens die we nog voor de uitoefening van eventueel bestaande contractuele of wettelijke rechten nodig hebben, bijv. bij rechtsgeschillen of als we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, kunnen van verwijdering uitgezonderd zijn. Deze gegevens worden door ons geblokkeerd.

X. CONTACT

Indien u vragen over deze Privacyverklaring hebt, uw recht van inzage wilt uitoefenen of om verwijdering van uw gegevens wilt verzoeken, neem dan contact met ons op via:

privacy@goeuro.com

of het
postadres:
GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlijn
Duitsland

GoEuro Corp., ingeschreven in het handelsregister van Delaware, VS, onder nr. 4973690 
directeur (director): Naren Shaam

Verbonden ondernemingen:
GoEuro Travel GmbH, AG Berlin Charlottenburg HRB 138345

GoEuro Voyages SAS, Registre de Commerce et des Sociétés: Paris 810 351 437


Deze privacyregels zijn voor het laatst bijgewerkt in april 2016.